14. siječnja 2019.

Osnovni podaci o Društvu

Košćal proizvodnja drvene ambalaže
Pravni oblik: d.o.o.
Sjedište: Rudnička 7 –  G. Jelenska,
HR – 44317 Popovača
Registarski sud: TS Zagreb
Temeljni kapital: 1.159.800,00 HRK
Vlasnička struktura: 100% privatno
100% tuzemno