15. siječnja 2019.

EU fondovi

Aktivnost: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poziv: Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Naziv projekta: “Povećanje kapaciteta nabavom najsuvremenije nove opreme”

Izvor: Europski fond za regionalni razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.840.080,00 HRK

UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 2.240.000,00 HRK

UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA: 811.750,00 HRK

UDIO VLASTITOG FINANCIRANJA: 2.028.330,00 HRK