15. siječnja 2019.

EU projekti

Projekt II

Aktivnost:

OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Program:

Jačanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicija i učinkovitim korištenjem EU sredstava

Poziv:

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Naziv projekta:

“Kompletno tehnološko rješenje za pripremu i obradu trupaca do gotovog proizvoda” referentne oznake KK.03.2.1.15.0145

Opis projekta:

Doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti te rastu i razvoju  malog i srednjeg poduzetništva kroz jačanje konkurentnosti, rast i razvoj Košćal d.o.o. uz razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Proširenjem kapaciteta omogućiti daljnji razvoj tvrtke, povećanje udjela na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz rast prihoda od prodaje, rast izvoza, očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje.

Ciljevi projekta: 
  • proširenje kapaciteta poslovne jedinice proizvodnje (nabava strojeva i ostale opreme)
  • povećanje obujma proizvodnje
  • poboljšanje tehnološke strukture
  • unaprjeđenje kvalitete proizvoda
  • unaprjeđenje produktivnosti rada
  • povećanje vidljivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini (sajmovi i druge  marketinške aktivnosti)
Razdoblje provedbe projekta:

studeni, 2018. – svibanj, 2021.

Kontakt osoba:

M. Košćal

Ukupna vrijednost projekta:

4.154.587,50 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi:

2.913.270,00 HRK

Ukupno dodijeljena sredstva:

1.076.385,00 HRK

Udio vlastitog financiranja:

3.078.202,50 HRK

Izvor:

www.strukturnifondovi.hr


Projekt I

Aktivnost:

OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Poziv:

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Naziv projekta:

“Povećanje kapaciteta nabavom najsuvremenije nove opreme”

Ukupna vrijednost projekta:

2.840.080,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi:

2.240.000,00 HRK

Ukupno dodijeljena sredstva:

811.750,00 HRK

Udio vlastitog financiranja:

2.028.330,00 HRK

Izvor:

www.strukturnifondovi.hr