17. siječnja 2019.

Briketi

Drveni briketi su jedan od najučinkovitijih načina grijanja!

Komprimirani od suhe sirovine, briketi imaju visoku energetsku vijednost i brzo otpuštaju toplinu.