17. siječnja 2019.

Briketi

Drveni briketi jedan su od najučinkovitijih načina grijanja.

Briketi nastaju komprimiranjem suhe sirovine dobivene kao nus proizvod u proizvodnji, stoga imaju visoku energetsku vijednost, brzo otpuštaju toplinu te zaokružuju učinkovito i održivo gospodarenje resursima. 

Ukoliko želite zagrijati prostor brzo, briketi su idealan izbor!