17. siječnja 2019.

Briketi

Drveni briketi jedan su od najučinkovitijih načina grijanja.

Komprimirani od suhe sirovine dobivene kao nus proizvod, briketi imaju visoku energetsku vijednost, brzo otpuštaju toplinu te zaokružuju učinkovito i održivo gospodarenje resursima.