14. siječnja 2019.

Osnovno o Društvu

Košćal proizvodnja drvene ambalaže

Pravni oblik: d.o.o.

Sjedište: Rudnička ulica 7 –  G. Jelenska,
HR – 44317 Popovača


Registarski sud: TS Zagreb

Temeljni kapital: 1.159.800,00 HRK


Vlasnička struktura:
100% privatno
100% tuzemno