17. siječnja 2019.

Palete

Palete su temelj proizvodnje Društva te čine njezin dominantni dio uz brikete.

Košćal d.o.o. proizvodi sve vrste drvenih paleta – od EUR paleta do taylor-maid proizvoda prema zahtjevima poslovnih partnera.