17. siječnja 2019.

Palete

Palete su temelj naše proizvodnje te čine njezin dominantni dio uz brikete.

Proizvodimo sve vrste drvenih paleta – od EUR paleta do taylor-maid proizvoda prema zahtjevima poslovnih partnera.