17. siječnja 2019.

Palete

Palete su temelj naše proizvodnje te, uz brikete, čine njezin dominantni dio.

Proizvodimo sve vrste drvenih paleta – od EUR paleta do taylor-maid proizvoda.